Ιστοσελίδα της UWK

Η Ιστοσελίδα του Ενωμένου Παγκόσμιου Karate
United World Karate
http://www.unitedkarate.org/

Σύντομα θα είναι έτοιμη και η Ιστοσελίδα της
Πανελλήνιας Ενωμένης Ομοσπονδίας Καράτε
Panhellenic United Karate Federation