ΔΙΑΤΗΣΙΑ

Ο Ορισμός της Διαιτησίας στο Παραδοσιακό Καράτε

Στα περισσότερα αγωνιστικά σπορ, οι αγωνιστικοί κανόνες ορίζουν από μόνοι τους τα σπορ. Οι τέχνες της αυτοάμυνας έχουν μια μακρά ιστορία από ένα τύπο συναγωνισμού γνωστό σαν “Shi-ai” (δοκιμασία μεταξύ μας) που την χρησιμοποιούσαν για να δοκιμαστεί η καθημερινή πρόοδος του καθενός για λόγους ανάπτυξης της μελλοντικής καθοδήγησης του παρά απλά για τη νίκη.
Σήμερα, ο συναγωνισμός στις τέχνες της αυτοάμυνας έχει γίνει υπερβολικά δημοφιλής – τόσο τοπικά όσο και διεθνώς – σαν αθλητικό γεγονός. Συνεπώς, οι αγωνιστικοί κανόνες φαίνονται να καθορίζουν σημαντικά τις αρχές του σπορ. Όμως, εάν οι αγωνιστικοί κανόνες δεν αντανακλούν τη σημασία των μαχητικών τεχνών, τότε προκύπτει κάτι τελείως διαφορετικό.
Προκειμένου να διατηρηθεί η σημασία των τεχνών της αυτοάμυνας, οι αγωνιστικοί κανόνες πρέπει να συγχωνεύουν τις τεχνικές αρχές και τη φιλοσοφία της πειθαρχίας. Οι αγωνιστικοί κανόνες πρέπει επίσης να εμπνέουν ασφάλεια στους αθλητές να μειώνουν τα ανθρώπινα λάθη ( από την πλευρά των διαιτητών ), και να αυξάνουν τη γνώση του κοινού και την εκτίμηση του όσον αφορά το Παραδοσιακό Καράτε που πραγματικά τον αντιπροσωπεύει τόσο ατομικά όσο και κοινωνικά. Η καθιέρωση των αγωνιστικών κανόνων μέσα σε αυτό το πνεύμα παρουσιάζει μία δύσκολη πρόκληση η οποία μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με της συνεργασία των υπευθύνων της τεχνικής επιτροπής του Παραδοσιακού Καράτε Ελλάδος. Μέσω της συνεχόμενης εκλέπτυνσης έχουμε καθιερώσει σωστούς κανόνες οι οποίοι συγχωνεύουν τη σημασία του Παραδοσιακού Καράτε με την τέχνη της αυτοάμυνας. Σαν αποτέλεσμα αυτού οι κανόνες μπορούν επίσης να παρέχουν καθοδήγηση στις μελλοντικές γενεές των αθλητών του Παραδοσιακού Καράτε.
Εγώ προσδοκώ όλοι οι αθλητές θα τηρούν και θα προστατεύουν τα υψηλά ιδανικά του Παραδοσιακού Καράτε με την εφαρμογή αυτών των κανόνων στους αγώνες.
Η νίκη αυτή καθαυτή δεν είναι ο απώτερος σκοπός του Παραδοσιακού Καράτε. Το Παραδοσιακό Καράτε είναι μια τέχνη αυτοάμυνας που χρησιμοποιεί μόνο το σώμα με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Χρησιμοποιεί κυρίως την αυτοάμυνα σαν απώτερο σκοπό των πρωταθλημάτων του. Ένας αγώνας παραδοσιακού καράτε που διεξάγεται υπό τους κανονισμούς του Παραδοσιακού Καράτε Ελλάδος πρέπει να συμμορφώνεται με τον παραπάνω ορισμό του παραδοσιακού καράτε. Όλοι οι κανόνες που θεσμοθετούνται από την ITKF πρέπει να γίνονται σεβαστοί απ’ την άποψη ότι βοηθούν και παροτρύνουν διαγωνιζόμενους στην επίτευξη της τελειότητας του χαρακτήρα τους μέσω μιας απεριόριστης σωματικής και πνευματικής αναζήτησης.
Το κυρίαρχο στοιχείο του Παραδοσιακού Καράτε είναι Todome Waza (Τελειωτικό χτύπημα αυτοάμυνας) που είναι μια μεμονωμένη τεχνική αρκετά ισχυρή για να εξουδετερώσει τον αντίπαλο. Το Todome επιτυγχάνεται είτε με γροθιά (Tsuki), χτύπημα (Uchi), ρίψη (Atemi), λάκτισμα (Keri) ή άλλες σχετικές τεχνικές, όπως είναι η μετακίνηση του σώματος (Shuri ή Yori ashi), μετακίνηση διαγώνια (Tai Sabaki) και η αποτελεσματική άμυνα (Uke).
Όλες οι τεχνικές αυτοάμυνας πρέπει να περιλαμβάνουν σεβασμό για τον αντίπαλο και αυτό είναι το μέσον με το οποίο αναπτύσσονται περαιτέρω οι καλύτερες ανθρώπινες αξίες που αγωνίζεται να πετύχει ο καθένας μας για να τελειοποιήσει το χαρακτήρα του.

Δρ. Παναγιώτης Δρακόπουλος N.D.
Hachi (8) Dan

OLYMPUS DIGITAL CAMERA