ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ DAN

Οι εξετάσεις του Παραδοσιακού Καράτε στην Ελλάδα διεξάγονται μία φορά το χρόνο τον μήνα Ιούλιο μετά από σεμινάριο συμμετοχής για εξετάσεις. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι για Dan (Sho – Ni – San –Yon- Go – Rokou) πρέπει να περάσουν από το σεμινάριο που διεξάγεται όλο τον μήνα Ιούνιο και μέρος από τον Ιούλιο. Οι εξεταζόμενοι πρέπει να μην απουσιάσουν ούτε σε ένα μάθημα γιατί τότε δεν μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις.
Ο εξεταστής είναι ο Sensei Παναγιώτης Δρακόπουλος 8 (Hachi) Dan ο οποίος είναι διορισμένος από την ITKF και ETKF να διοργανώνει εξετάσεις για Dan στο παραδοσιακό καράτε στην Ελλάδα.
Οποιοσδήποτε αναφέρει ότι έχει Dan στο παραδοσιακό καράτε και το πτυχίο του δεν έχει την υπογραφή του Sensei Παναγιώτη Δρακόπουλου δεν είναι έγκυρο.