Παγκόσμια Πρωταθλήματα της ITKF

Από το Σεμινάριο πριν το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που έγινε τον Ιούνιο του 2006 για την Ανάδειξη Διαιτητών από τον Sensei Hidetaka Nishiyama Ju (10) Dan