Διαιτητές Αγώνων

1. Ικανότητες των διαιτητών στους Αγώνες.
Οι διαιτητές του τουρνουά θα πρέπει να επιλέγονται από την τεχνική επιτροπή του αντίστοιχου σώματος ελέγχου του τουρνουά ανάμεσα από τους ικανούς διαιτητές. Οι αντίστοιχες ικανότητες ενός διαιτητή για κάθε κατηγορία συναγωνισμού είναι οι ακόλουθες:

Kumite: Διαιτητής kumite
Kata: Διαιτητής kata
Fuku-go (kumite): Διαιτητής kumite
Fuku-go (ki-tei): Διαιτητής kata
En-bu: Διαιτητής kata
Ko – Go: Διαιτητής kumite

2. Ανάθεση καθηκόντων των διαιτητών
Τα καθήκοντα του πρώτου διαιτητή Kan-sa, του βοηθού του Shu-shin και των γωνιακών διαιτητών Fuku-shin θα πρέπει να επιλέγονται από την τεχνική επιτροπή του αντίστοιχου σώματος ελέγχου του τουρνουά ανάμεσα από τους διαιτητές που έχουν ικανότητες κρίσης στο kumite και στο kata.

3. Θέση των διαιτητών
Ο πρώτος διαιτητής Kan-sa, θα πρέπει να καθορίζει τη θέση των διαιτητών. Οι διαιτητές πρέπει να εκτελούν μόνο αυτά τα καθήκοντα τα οποία είναι καθορισμένα από την αντίστοιχη κριτική κατάταξη.

4. Οι διαιτητές Kata, Kumite, Enbu και Fuku-go
α) Ο διαιτητής του αγωνιστικού χώρου για το Kumite είναι ο Kan-sa, ο οποίος ελέγχει τον Shu-shin και τους Fuku-shin.
β) Ο διαιτητής που ελέγχει τον αγώνα Kumite είναι ο Shu-shin.
γ) Ο διαιτητής που ελέγχει τον αγώνα Kata είναι ο Shu-shin.
δ) Ο διαιτητής που ελέγχει τον αγώνα Enbu είναι ο Shu-shin.
ε) Ο διαιτητής που ελέγχει τον αγώνα Fuku-go είναι ο Shu-shin.
στ) Οι γωνιακοί διαιτητές είναι οι Fuku-shin.

5. Μέθοδος απόφασης
Oι διαιτητές των αγώνων πρέπει να κρίνουν τους αγώνες σύμφωνα με τους αγωνιστικούς κανόνες της Ι.Τ.Κ.F..