Ποινές στους Αγώνες

ΤΥΠΟΣ ΚΤΥΠΗΜΑΤΟΣ (ΕΠΑΦΗΣ)

1.Ο αγωνιζόμενος κινείτε για να κάνει επίθεση και δέχτηκε κτύπημα με επαφή τεχνικής (Dei-ai), το κτύπημα ήταν:
Α – ΕΛΑΦΡH
Β – ΜΕΤΡΙO
Γ – ΔΥΝΑΤΟ

2.Ο αγωνιζόμενος δέχτηκε κτύπημα με επαφή ενώ ήταν σταθερός στη θέση του, το κτύπημα ήταν:
Α – ΕΛΑΦΡH
Β- ΜΕΤΡΙO
Γ – ΔΥΝΑΤΟ

3.Ο αγωνιζόμενος οπισθοχωρεί και δέχτηκε κτύπημα με επαφή, το κτύπημα που δέχτηκε ήταν:
Α – ΕΛΑΦΡH
Β- ΜΕΤΡΙO
Γ – ΔΥΝΑΤΟ

ΚΥΡΩΣΕΙΣ
1.Ο αγωνιζόμενος κινείτε για να κάνει επίθεση και δέχτηκε κτύπημα με επαφή τεχνικής (Dei-ai).
Α: Καμία: Αλλά υπάρχει πιθανότητα βαθμού.
1-Β: KEI-KOKU
1-Γ: CHUI

2.Ο αγωνιζόμενος δέχτηκε κτύπημα με επαφή ενώ ήταν σταθερός στη θέση του.
2-Α: KEI-KOKU
2-Β: CHUI
2-Γ: HAN-SOKU

3.Ο αγωνιζόμενος οπισθοχωρεί και δέχτηκε κτύπημα με επαφή.
3-Α: HAN-SOKU
3-Β: HAN-SOKU
3-Γ: HAN-SOKU

Sensei
Παναγιώτης Δρακόπουλος
Hachi (8) Dan