Εξετάσεις του Ελληνικού Παραδοσιακού Καράτε

Οι Μαύρες Ζώνες του Παραδοσιακού Καράτε μετά από Εξετάσεις που έγιναν στις 06/07/2018 από τον Sensei

Οι Μαύρες Ζώνες του Παραδοσιακού Καράτε μετά από Εξετάσεις που έγιναν στις 07/07/2017 από τον Sensei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι Μαύρες Ζώνες του Παραδοσιακού Καράτε μετά από Εξετάσεις που έγιναν στις 05/07/2013 από τον Sensei