ΚΑΝΟΝΕΣ KO-GO KUMITE

Άρθρο Ι

Γενικά

 1. Ko-Go Kumite: Ορισμός

Εναλλασσόμενη Επίθεση / Άμυνα

 1. Το Ko-Go Kumite ακολουθεί τους Γενικούς Κανόνες Kumite με τις παρακάτω εξαιρέσεις:
 • Διαδικασία
 • Λειτουργία αγώνα
 • Λειτουργία Αξιολόγησης
 • Βαθμοί Σκορ και Ποινές
 • Παραβάσεις και Ποινές
 • Όροι και Σήματα

Άρθρο ΙΙ

Διαδικασία

 1. Ο αγώνας χωρίζεται σε τρεις επιθέσεις και τρεις άμυνες ανά διαγωνιζόμενο.

Παρατήρηση: Η πλευρά Αkα (Κόκκινο) επιτίθεται πρώτη και έχει τρεις επιθέσεις στη σειρά, και στη συνέχεια ακολουθεί η πλευρά Shiro (Λευκό).

Στον πίνακα βαθμολογίας:

Η Aka τοποθετείται στην κορυφή

Η Shiro τοποθετείται στο τέλος

Ή

Η Aka στη Δεξιά Πλευρά του Πίνακα

Η Shiro στην Αριστερή Πλευρά του Πίνακα

 1. Κάθε ματς είναι εντελώς ανεξάρτητο. Οι ποινές δε μεταφέρονται στο επόμενο ματς.

Παρατήρηση: Σε περίπτωση “Han-Soku”, “Shi-Kaku”, Διακοπής λόγω τραυματισμού ή Απόσυρσης, δεν ακολουθούν άλλα ματς. Ο αντίπαλος ανακηρύσσεται νικητής.

 1. Ο νικητής ορίζεται από την καταμέτρηση της συνολικής βαθμολογίας.

Σε περίπτωση ισοπαλίας έχουμε “Kettei-sen”, στο οποίο κάθε διαγωνιζόμενος επιτίθεται και αμύνεται τρεις φορές, αλλά αυτή τη φορά, εναλλάξ, ξεκινώντας από την πλευρά Aka. Σε περίπτωση που η μία πλευρά πετύχει “Waza-ari” ή “Ippon” ανακηρύσσεται νικήτρια. Αν δεν υπάρξει “Waza-ari” ή “Ippon”, τότε ο νικητής καθορίζεται από τη συνολική βαθμολογία. Αν το σκορ εξακολουθεί να είναι ισόπαλο, τότε οι διαιτητές αποφασίζουν για το νικητή (εφαρμόζεται ως Γενικός Κανόνας Kumite).

Άρθρο ΙΙΙ

Λειτουργία του Αγώνα

 1. Ο Shu-shin ανακοινώνει “Shobu Ippon-Hajime!” αφού υποδείξει ποιος διαγωνιζόμενος είναι στην «Επίθεση» και ποιος στην «’Άμυνα».
 1. Πλευρά «Επίθεση»:

Α. Η επίθεση πρέπει να ξεκινάει εντός 10 δευτερολέπτων από το “Hajime!” Αν μετά τα 10 δευτερόλεπτα δεν έχει ξεκινήσει επίθεση, αναγνωρίζεται ως “Time Over”.

Β. Όταν το επιτιθέμενο χέρι της πλευράς «Επίθεση» φτάνει σε υπολογισμένη απόσταση επαφής από το επιτιθέμενο χέρι της πλευράς «Άμυνα», τότε η πλευρά «Επίθεση» δεν επιτρέπεται να κρατήσει και τα δύο χέρια κατώτερα των 45◦ ή να κρύψει και τα δύο χέρια πίσω από τη γραμμή του σώματος. Αν συμβεί κάτι τέτοιο αναγνωρίζεται ως “Kakushi”.

Γ. Περιορίζεται στο μάξιμουμ τεσσάρων τεχνικών συμπεριλαμβανομένης της προσποίησης και της τεχνικής break-balance.

Εξαίρεση: Μετά την τελευταία τεχνική και το μπλοκάρισμα και την αντεπίθεση της πλευράς «Άμυνα», η «Επίθεση» μπορεί να αλλάξει θέση ή να μπλοκάρει και να αντεπιτεθεί μόνο μια φορά. Αυτό είναι επιτρεπτό.

 1. Πλευρά «Άμυνα»:

Α. Μπορεί να ξεκινήσει τεχνική μόνο αφού η πλευρά «Επίθεση» ξεκινήσει φυσικά την επίθεση. Κάθε φυσική κίνηση που χρησιμοποιείται σαν προσποίηση ή προσποιητή επίθεση από την πλευρά «Επίθεση» αναγνωρίζεται ως έναρξη επίθεσης.

                     Σημείωση: Λεκτικός ήχος χωρίς φυσική κίνηση δεν αναγνωρίζεται ως επίθεση.

Αν η πλευρά «Άμυνα» ξεκινήσει τεχνική πριν να επιτεθεί η πλευρά «Επίθεση», αναγνωρίζεται ως “Saki”.

Β. Αν το επιτιθέμενο χέρι οποιασδήποτε πλευράς μπορεί να αγγίξει το χέρι του αντιπάλου (απόσταση επαφής), τότε η πλευρά «Άμυνα» δε χρειάζεται να περιμένει για πραγματική επίθεση για να ξεκινήσει την άμυνά της. Σε αυτήν την περίπτωση, η πλευρά «Άμυνα», από τη θέση της, μπορεί, χωρίς μετακίνηση του σώματος, να αγγίξει το επιτιθέμενο χέρι και στη συνέχεια να ξεκινήσει τεχνική.

Γ.   Η αντεπίθεση πρέπει να είναι συνεχής μετά από μπλοκάρισμα ή αλλαγή θέσης.

Δ. Αν η πλευρά «Επίθεση» έχει εκτελέσει 3 τεχνικές επίθεσης και η πλευρά «Άμυνα» μόνο ατελή ή μη αποτελεσματικά μπλοκαρίσματα ή αλλαγές θέσεων για να τις αποφύγει, αυτό αναγνωρίζεται ως “Escape”.

Άρθρο ΙV

Λειτουργία Αξιολόγησης

 1. Στις παρακάτω περιπτώσεις ο Shu-shin διακόπτει το ματς:

Α. Σε περίπτωση “Time over” (λήξης χρόνου) πρβλ. Άρθρο ΙΙΙ-2-Α

Β. Όταν η πλευρά «Επίθεση» σημειώνει “Kakushi” (πρβλ. Άρθρο ΙΙΙ-2-Β)

Γ. Όταν το επιτιθέμενο χέρι μιας από τις δύο πλευρές μπορεί να αγγίξει το σώμα του αντιπάλου “Chika-ma” (πολύ κοντά)

Δ. Όταν η πλευρά «Επίθεση» ενώ χρησιμοποιεί συνδυασμό τεχνικών, διακόπτει τη συνέχειά τους.

Ε. Όταν ο συνδυασμός 4 τεχνικών της πλευράς «Επίθεση» τελειώσει ή μετά την τελευταία τεχνική της πλευράς «Επίθεση», η πλευρά «Άμυνα» αντεπιτίθεται και η πλευρά «Επίθεση» αντι-αντεπιτίθεται. (πρβλ. Άρθρο ΙΙΙ-2-Γ)

Στ. Όταν η πλευρά «Άμυνα» μπλοκάρει ή αλλάζει θέση αλλά η αντεπίθεση δεν αποτελεί συνέχεια της κίνησης μπλοκαρίσματος ή αλλαγής θέσης. (πρβλ. Άρθρο ΙΙΙ-3-Γ)

Ζ. Όταν και οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν συνεχόμενα τεχνικές Επίθεσης/Άμυνας πάνω από 4 φορές.

Η. Όταν αναγνωρίζεται “Escape”. (πρβλ. Άρθρο ΙΙΙ-3-Δ)

Θ. Όταν αναγνωρίζεται “Waza-ari” ή “Ippon”.

Ι.   Όταν αναγνωρίζεται παράβαση (ή παραβάσεις).

Ια. Σε περίπτωση διακοπής λόγω τραυματισμού.

Ιβ. Σε περίπτωση σοβαρής κατάστασης.

 1. Στη διακοπή κάθε ματς, ο Shu-shin υποδεικνύει στους διαγωνιζόμενους να επιστρέψουν στις αρχικές τους θέσεις και στη συνέχεια ανακοινώνει τους βαθμούς, τις ποινές ή τις απαραίτητες οδηγίες. Τότε, ο Shu-shin προχωρά στην έναρξη του ματς.
 1. Αφού κάθε διαγωνιζόμενος ολοκληρώσει και τις τρεις επιθέσεις και άμυνές του, ο Shu-shin επιβεβαιώνει τη βαθμολογία με τον Kansa, και ανακηρύσσει το νικητή.

Σε περίπτωση ισόπαλου σκορ, ξεκινάει κατευθείαν το “Kettei-sen”.

Άρθρο V

Παραβάσεις και Ποινές

Εκτός από τους Γενικούς Κανόνες Kumite, βαθμοί ποινής δίνονται στον αντίπαλο για παραβάσεις στις εξής περιπτώσεις:

 1. Σε περίπτωση “Time Over”             (Άρθρο IV-1-A)                       2 βαθμοί
 2. Σε περίπτωση “Kakushi”                 (Άρθρο ΙV-1-Β)                         2 βαθμοί
 3. Σε περίπτωση “Saki”                       (Άρθρο ΙΙΙ-3-Α)                         2 βαθμοί
 4. Σε περίπτωση “Escape”                   (Άρθρο ΙΙΙ-3-Δ)                         2 βαθμοί
 5. Σε περίπτωση πτώσης (Fall Down) “Tento”

(Εφαρμογή Γενικών Κανόνων Kumite)         1 βαθμός

Σε περίπτωση παραβάσεως των Γενικών Κανόνων Kumite –εκτός από τους Κανόνες Ko-Go Kumite- ο Shu-shin δίνει την ποινή αφού το επιβεβαιώσει με τους διαιτητές χωρίς ανεπίσημη λεκτική προειδοποίηση.

Άρθρο

Όροι και σήματα των εποπτών

 1. Σε περίπτωση “Time Over” (Άρθρο ΙΙΙ-2-Α):
Shu-shin

Α. Όρος: “Time Over”

Β. Σήμα: Οι παλάμες, ανοιχτές, σχηματίζουν ένα Τ αντικριστά, στο πλάι του κεφαλιού (όπως το “Ato” των Γενικών Κανόνων Kumite)

 1. Σε περίπτωση “Kakushi” (Άρθρο ΙΙΙ-2-Β)

Shu-shin

Α. Όρος: “Kakushi”

Β. Σήμα: Ένωση των χεριών στην πίσω πλευρά του σώματος.

Fuku-shin

Η σημαία της πλευράς «Επίθεση» κινείται στην πίσω πλευρά του σώματος.

 1. Σε περίπτωση “Saki” (Άρθρο ΙΙΙ-3-Α)

Shu-shin

Α. Όρος: “Saki”

Β. Σήμα: Ο αντίχειρας μετακινείται από την πλευρά «Άμυνα» προς την πλευρά             «Επίθεση».

Fuku-shin

Η κορυφή της σημαίας μετακινείται από την πλευρά «Άμυνα» προς την πλευρά «Επίθεση».

 1. Σε περίπτωση “Escape” (Άρθρο ΙΙΙ-3-Δ)

Shu-shin

Α. Όρος: “Escape”

Β. Σήμα: Το χέρι της πλευράς «Άμυνα», ανοιχτό, με την παλάμη να σπρώχνει         προς τα πίσω

Fuku-shin

Η σημαία της πλευράς «Επίθεση» καθώς δείχνει προς τα πάνω, κατευθύνεται προς το πλάι του σώματος.

 1. Σε περίπτωση “Chika-ma” (Άρθρο ΙV-1-Γ)

Shu-shin

Α. Όρος: “Chika-ma”

Β. Σήμα: Ένωση των χεριών μπροστά στο στήθος με τα δάχτυλα σηκωμένα

Fuku-shin

Ένωση των πόλων και των δύο σημαιών, με τις κορυφές προς τα πάνω, μπροστά στο στήθος.