Οι Κανόνες του Παραδοσιακού Καράτε

ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ KARATE

Η εξήγηση της λέξης Kara-te από μόνη της εννοεί αυτοάμυνα.
Kara-te είναι η αυτοάμυνα με άδεια χέρια.
Kara = Άδειο
Te = Χέρι

Το παραδοσιακό Kara-te προσεγγίζει τόσο την σωματική όσο και την πνευματική άσκηση υποχρεώνοντας τον μαθητή να καλλιεργεί συστηματικά τον χαρακτήρα του. Οι βασικοί κανόνες του παραδοσιακού Kara-te είναι οι εξής:
1. Υπομονή
2. Επιμονή
3. Σταθερότητα χαρακτήρα
4. Σταθερότητα συναισθημάτων
5. Γρήγορη αντίδραση
6. Πειθαρχία
7. Ετοιμότητα
8. Πνευματική και σωματική συγκέντρωση
9. Αυτοεκτίμηση
10. Αυτοσυγκέντρωση

Όλοι αυτοί οι κανόνες συγκεντρώνονται σε δύο λέξεις:

1. Ki

2. Kyo

Ο σωστός μαθητής του Παραδοσιακού Kara-te που καταφέρνει να συγκεντρώσει όλους τους κανόνες ξεπερνάει τα όρια του δημιουργώντας για τον εαυτό του μια σωστή στάση Ζωής.

Mushi No Mushi (Ο πρώτος κανόνας του Παραδοσιακού Kara-te)

Μετά τιμής
Sensei Παναγιώτης Μ. Δρακόπουλος
Hach (8ο) Dan