10/06/2001

8, 9, 10/06/2001
22οι Πανευρωπαϊκοί ΑΝ/ΓΥ
Porto, Πορτογαλία
Προπονητές: Π. Δρακόπουλος, Μ. Προκοπίου
Ιατρός ομάδας: Γ. Μπούχλης
Ατομικό kumite ανδρών: Μπ. Πετσια
Ατομικό kata ανδρών: Μπ. Πέτσια
Ατομικό kumite γυναικών: Ε. Λαγουδάκη
Ατομικό kata γυναικών: Ε. Λαγουδάκη