Μαθήματα

BUDO-KAN
• Μαθήματα KARATE αρχαρίων – ημιπροχωρημένων – προχωρημένων.
• Ειδικά μαθήματα αυτοάμυνας.
• Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή
Αρχάριοι = 6:00 – 7:00
Ημιπροχωριμένοι = 7:00 – 8:00
Μαύρες Ζώνες = 8:00 – 9:00
• Διδάσκουν έμπειροι καθηγητές με Πτυχία από την I.T.K.F.
(International Traditional Karate Federation).
Ο Sensei Παναγιώτης Δρακόπουλος Ha-chi (8) Dan)
O Sensei Σταμάτης Γατσούλης Go (5) Dan
O Γιώργος Παπαευθυμίου Ni (2) Dan
Η Κέλυ Βικάτου Sho (1) Dan